« Til oversigten

Sådan sikrer du dig den rette erstatning ved en varig skiskade

8 gode råd fra en advokat om, hvordan du stiller dig selv bedst, hvis din skiskade bliver langvarig, og du vil søge erstatning gennem din ulykkesforsikring.

Erstatning ved varig skiskade En ting er at få ødelagt skiferien og et par uger bagefter på grund af en dum skade. Helt anderledes alvorligt er det, hvis skaden viser sig at blive permanent. Hér får du 8 gode råd fra en advokat om, hvordan du stiller dig selv bedst, hvis din skiskade bliver langvarig, og du vil søge erstatning gennem din ulykkesforsikring.

Selv om du sandsynligvis kommer til at lægge pengene ud, hvis du kommer til skade på en skiferie og skal behandles på et hospital, vil du med ret stor sikkerhed få disse penge tilbage fra sygesikringen og/eller din rejseforsikring, når du er kommet hjem.

Læs her, hvor vigtigt det er at have både blå sundhedskort og en rejseforsikring

Hvad nu hvis skaden er permanent

Noget helt andet er, hvis skiskaden bliver permanent og griber så meget ind i dit liv, at du vil søge erstatning for varige mén.

"Man ved aldrig, om en skiskade går væk af sig selv, eller om man får varige mén af sit uheld. Der kan også støde nogle komplikationer til, som man ikke havde i starten eller ikke var opmærksom på i starten", siger Jørgen Dreyer, der er advokat med speciale i personskadeerstatning hos advokatfirmaet Brockstedt-Kaalund i Silkeborg.

"Så selv om det lyder lidt perfidt at sige det, er det vigtigt at dokumentere alle forhold omkring uheldet, lige fra det sker. Tit er det nemlig manglende dokumentation, der gør, at man ikke får erstatning", lyder Jørgen Dreyers erfaring.

Her giver han 8 vigtige råd:

1. Hav en ulykkesforsikring – og kend den

Sørg først og fremmest for at have en ulykkesforsikring. Du skal sætte dig ind i, hvad den præcis dækker og hvad den måske ikke dækker. Det er der rigtigt mange, der ikke gør.

2. Tag billeder af ulykkesstedet

Når skaden er sket på skisportsstedet, skal du eller måske snarere dem, du rejser med, sørge for at få taget billeder af skadesstedet. Der kan være forhold til stede, som provokerede styrtet. For eksempel forhold, der viser, at du ikke kørte uforsvarligt.

3. Tag billeder af udstyret

Det kan også være vigtigt at have fotos af skiudstyret. For eksempel hvis bindingen er revet over, skien er knækket osv. Også dette være med til at stille din sag bedre over for forsikringsselskabet.

4. Få lægejournalen med dig hjem

Sørg for at få en kopi af lægejournalen med hjem. Her står det væsentlige om diagnose og behandlingen, som forsikringsselskabet skal kende til. Når du først er kommet hjem, kan det være svært at skaffe journalen.

5. Ring også til din egen læge

Hvis du kommer til skade i starten af ferien, så ring hjem til din egen læge i Danmark og få ham til at oprette en journal med de symptomer, du fortæller om. Det kan sagtens være, at lægerne på det udenlandske hospital ikke har opdaget – eller fået fat på – alle dine symptomer.
Og er de ikke nævnt i journalen, har du ikke dokumentation for dem.
Hvis du kommer til skade på sidste dag, kan du godt vente med at gå til lægen, til du kommer hjem.

6. Få kopi af eventuel politirapport

Et land som Østrig har en skilovgivning, der siger, at politiet skal optage en rapport, når der er sket personskade i skiterrænet. Er der optaget politirapport, skal du sørge for at få en kopi af den. Hvis du for eksempel er blevet påkørt på pisten, vil det fremgå af politirapporten. I så fald vil du sikre dig vedkommendes navn og oplysninger. Og dit forsikringsselskab vil nu have en såkaldt skadevolder og kan måske få skadevolderens forsikringsselskab med på at betale erstatningen til dig.

7. Anmeld skaden med det samme

Når du kommer hjem, skal du anmelde skaden med det samme til den eller de ulykkesforsikringer, du har. Man kan som skadelidte godt få erstatning fra flere ulykkesforsikringer, så længe de dækker individuelt. Anmeld skaden, også selv om du ikke aner, om den bliver permanent. Typisk vil selskabet vente et helt år fra din anmeldelse, før de vurderer, om din skade er varig. Og hvilken erstatning, du eventuelt er berettiget til.

Så selv om fristen for at anmelde skaden kan være tre år, gælder det, at jo før du anmelder, jo hurtigere kommer din sag i gang. Er skaden ikke permanent, er der intet sket ved at anmelde den. Så bortfalder sagen bare.

8. Sørg for jævnlige lægetjek

Hvis dine smerter eller mén af din skiskade ikke forsvinder, så sørg for at gå til lægen med jævne mellemrum. På den måde dokumenterer lægen skaden løbende.
Måske vurderer lægen allerede efter et halvt år, at din skade er varig. Og han eller hun kan være med til at fremskynde sagen, så forsikringsselskabet langt hurtigere træffer sin afgørelse.
Der går unødvendig lang tid, hvis du bare sætter dig derhjemme og tænker: Det går nok over. Hvis dine symptomer forsvinder efter et stykke tid, så er alt jo fint. Så lukker din læge bare sagen. Hvis symptomerne ikke går over, er det bedst at få sat sagen i gang.

Ovenstående tips er lavet i samarbejde med Advokat Jørgen Dreyer fra Brockstedt-Kaalund. På hjemmesiden Skadeserstatning.dk kan du gratis få en vurdering af din skade og erstatningsmuligheder. Jørgen Dreyer kan også træffes på tlf. 69 13 71 42 for en sagsvurdering.

Læs om dækningen i det blå sundhedskort her

Nogle du kender der bør læse om tipsene her? Så del artiklen med dem herunder til højre: