Skiferie med Coronavirus: Her er svarene på alle dine spørgsmål

Skiferie med Coronavirus: Her er svarene på alle dine spørgsmål

Vi har samlet og besvaret aktuelle spørgsmål om skiferie i en coronatid. Læs om skiområdernes tiltag, refundering af penge, regler for mundbind og meget mere.

Artiklen er seneste opdateret onsdag d. 3/2 2022 kl. 09.30

Tiden hvor hundredetusindevis af danskere normalt tager på skiferie er lige om hjørnet, og coronavirus er desværre stadig aktuel at snakke om. Men selvom det meste ikke er helt normalt, og skiferien kommer til at blive påvirket af regler og restriktioner, så er skiområderne åbne og vi kan sagtens komme på skiferie.

På nogle punkter bliver det anderledes i år end vi kender det, men på langt de fleste parametre er der lagt op til, at skisæsonen bliver nøjagtig ligeså hyggelig, som det plejer. Det kan umiddelbart virke svært at finde hoved og hale i, hvilke restriktioner, der gælder i forskellige lande samt hvilke lande, man overhovedet kan rejse til - men vi har samlet et overblik til dig her.

OBS: Selvom vi gør vores absolut bedste, så tager vi forbehold for ændringer, regler vi ikke har været opmærksomme på og fejltolkning af regler, og anbefaler at du altid dobbelttjekker med din skidestination eller rejsebureau for at være 100% sikker. 

Alle oplysninger kommer fra Udenrigsministeriet og andre relevante og lokale myndigheder.

 Restriktioner gældende for Tyskland

Indrejseregler: Fra den 3. marts ved midnat afskaffes begrebet højrisikoland.

Dette betyder, at man nu blot behøver en negativ test for at rejse ind i Tyskland men ikke mindst, at karantænekravene og registreringskravet (indrejseformularen) bortfalder.

Børn under 6 år skal ikke vise en negativ test ved indrejse.

Som hidtil kan man også rejse til Tyskland, hvis man er færdigvaccineret eller er raskmeldt efter sygdom.

Har man været syg for nylig, kan man som udgangspunkt rejse til Tyskland 10 dage efter påvist sygdom (påvisning v.hj.a. en pcr-test).

Kører du blot gennem Tyskland: Personer der rejser igennem Tyskland og opholder sig i landet i mindre end 24 timer, skal ikke registrere sig eller i karantæne. Krav om coronapas eller negativ test gælder stadig. 

Mundbind: Mundbind skal bæres allesteds indenfor på restauranter, barer, butikker, lifter, liftkøer, offentlig transport og andre indendørsområder. Mange tankstationer kræver det særlige FFP2 mundbind - det kan købe alle steder på vejen.

Coronapas: Der er krav om, at man skal kunne fremvise dokumentation på immunitet i form af coronapas stort set alle steder. Coronapas skal være i form af færdigvaccination (med 2 stik).

Særligt: Børn fra 6 år skal også fremvise et negativt testsvar uanset hvilket land, man kommer fra. Det gælder ved hurtigtest eller PCR som begge max må være 48 timer gamle.

Armbånd i Winterberg: I Winterberg har de indført et armbånd, som man får ved at identificere sig og fremvise coronapas ved angivne steder ved ankomst. Armbåndet gør det nemmere at kontrollere coronapas. Der udføres dog stikprøver, så man skal fortsat have ID og coronapas på sig, hvis det bliver forespurgt. 

 Restriktioner gældende for Italien

Indrejse: For rejsende over 6 år gælder: Fremvisning af Passenger Locator Form.

Passenger Locater Form: Inden indrejse i Italien skal der udfyldes en Passenger Locator Form. Den skal udfyldes digitalt eller downloades og medbringes - formularen findes til download her

Mundbind: Mundbind skal bæres allesteds indenfor på restauranter, barer, butikker, lifter, liftkøer og andre indendørs forsamlinger. Børn under 6 år er fritaget. Det suppleres af en opfordring om at holde afstand og spritte af. 

Coronapas og test: Alle offentlige steder og ved indkvartering skal man kunne fremvise et gyldigt coronapas.

Afstandskrav: Der vil være antalsbegrænsninger på restauranter og barer. 


 Restriktioner gældende for Østrig

Fra den 22. februar og frem er der lempelser på vej for så at kunne ophæve det hele d.5.marts:

3G-reglen bliver genindført (geimpft – genesen – getestet).

Det betyder, at gæster kan rejse ind i Østrigs ved følgende muligheder:

• Coronapas hhv. dokumentation for færdigvaccinering (2 stik eller 1 stik med Johnson&Johnson, gyldighed 270 dage)

• Bevis for tidligere smitte inden for de seneste 180 dage

• Negativ PCR-test ikke ældre end 72 timer

Sådan planlægger Østrig at åbne op:

19. februar - 3G erstatter 2G, hvilket betyder, at adgang til restauranter, overnatningessteder, lifter m.m. også vil være mulig med en negativ coronatest

22. februar - 3G erstatter 2G+ ved indrejse

5. marts – de fleste corona-restriktioner inkl. 3G-reglen ved ophold i Østrig fjernes helt. Brug af FFP2-masker er dog stadig obligatorisk i sårbare miljøer (plejehjem/hospitaler), i den offentlige transport inkl. stoppesteder, og i forretninger med ”vigtig handel” (apoteker, fødevarebutikker, banker etc.).

Alle andre steder anbefales det at bære en FFP2-maske i lukkede rum.

Indtil d. 22. februar gælder følgende:
Indrejse for voksne: Karantænefri indrejse for personer med 2 vaccinationer eller tidligere smitte OG en negativ PCR (max 72 timer). Krav om PCR test frafalder når man får fået 3 vaccinationer ELLER én af følgende kombinationer er opfyldt:

- Vaccination med 2 stik* og derefter overstået smitte**

- Har været smittet* og derefter fået to vaccinationer.

- Har været smittet, er vaccineret og derefter blevet smittet*.

- Vaccineret 1. gang, været smittet*, derefter vaccineret 2. gang.  

*Fra 1. februar er gyldighedsperiode på 2. stik for personer over 18 år 180 dage, mens den for personer under 18 år er på 210 dage. Vaccinationer er gyldige så snart man har fået dem.

** tidligere smitte gælder i 180 dage. Personer der har været smittet i løbet af de seneste 90 dage kan indrejse med lægeerklæring i stedet for PCR test. Dokument til lægeerklæring kan findes her på tysk og på engelsk.

Børn under 12 år: Er fritaget for krav om 2G-status (2 vaccinationer) og test.

Børn over 15 år (født før den 1. september 2006): Samme regler som for voksne.

Børn fra 12-15 år (født på eller efter den 1. september 2006): Krav om 2 vaccinationer og en negativ PCR test. 

Kan man fremvise en negativ PCR test, men ikke fuld vaccination (2 stik) og ikke er tidligere smittet, er der mulighed for at opnå 2G-status ved regelmæssig testning jf. "Holiday Ninja Pass". Holiday Ninja Pass kræver to PCR- og en antigentest (kviktest). PCR er gyldig i 72 timer og antigentest er gyldig i 48 timer. Resultaterne skal registreres i Holiday Ninja Pass som skal kunne fremvises sammen med negative testresultater på forespørgsel. Download Holiday Ninja Pass og læs mere om det her

Mundbind: Der er påbud om at bære en FFP2-maske i visse områder som lifter, liftkøer, tankstationer, supermarkeder, hoteller, afterski, caféer, barer og restauranter. Der er ligeledes krav om mundbind udendørs, hvor det ikke er muligt at holde 2 meters afstand. Denne maske kan købes på nettet, på vejen på skiferie eller ved ankomst til destinationen. 


 Restriktioner gældende for Schweiz

Indrejse: Der er ingen krav om test til danskere som enten er vaccinerede eller tidligere smittede. Er man IKKE vaccineret eller tidligere smittet skal man medbringe enten en negativ PCR test (max 72 timer gammel) eller en negativ antigen/kviktest (max 24 timer gammel).  Børn under 16 år er undtaget testpligten. Rejser man med fly eller bus skal man udfylde en indrejseformular*.

*Indrejseformular: Alle der rejser med fly eller bus er forpligtet til at udfylde indrejseformularen Passenger Locator Form. Formularen findes her

Coronapas: Det danske coronapas accepteres i Schweiz som bevis på vaccination eller test. Dette kan man blive forespurgt om at vise på spisesteder mm. En negativ test der aktiverer coronapasset (eller andet bevis på negativ test evt. foretaget i Schweiz) gælder på lige vilkår coronapas baseret på vaccination. 

Mundbind: Der er nogle steder maskepligt i Schweiz, men der er intet krav til hvilken type maske man anvender. 

OBS: Man kan støde på at der i Schweiz omtale et Covid-certifikat, som man skal have. Dette svarer til den danske coronapas-app, som er et fuldt gyldigt og europæisk godkendt Covid-certifikat, hvorfor man som dansker ikke behøver yderligere. Har man af den ene eller anden årsag ikke mulighed for at anvende coronapas-appen som certifikat kan man læse om alternative løsninger her.


 Restriktioner gældende for Tjekkiet

Indrejse: Alle indrejsende uanset vaccinestatus skal kunne fremvise en negativ PCR test som er max 72 timer gammel. Personer der har modtaget booster-stik (3. stik), børn under 12 år og færdigvaccinerede børn i alderen 12-18 år er undtaget krav om test. 
Personer der ikke er færdigvaccineret eller ikke har haft Covid-19 er forpligtet til at få foretaget en yderligere PCR test mellem 5. og 7. dag efter indrejse. Indtil man modtager negativt svar er man forpligtet til at bære maske af FFP2 standard både indendørs og udendørs. Børn under 12 år er undtaget. 
Alle der rejser ind i Tjekkiet med kollektiv transport er forpligtet til at udfylde en indrejseformular. 

Indrejseformular: Alle indrejsende med kollektiv transport skal udfylde en Public Health Passager Locator Form inden indrejse. 

Coronapas: Man skal flere steder kunne fremvise coronapas. Det gælder eksempelvis på hoteller, restauranter, indendørssteder, skilifter mm.
Her er alle former for test ikke længere gyldige. Derfor skal coronapas kunne vise færdigvaccination eller bevis på overstået smitte/immunitet.
Unge i alderen 12-18 år og personer der har fået mindst et vaccinationsstik vil stadig kunne bruge PCR-test (max 72 timer gammel) som coronapas. Børn under 12 år er helt undtaget om krav om coronapas. 

Afstand: Der må på restauranter mm. max sidde 6 personer ved samme bord (medlemmer af husstand undtaget). Der opfordres til at holde 1,5 meters afstand. 

Mundbind: Krav om FFP2-maske/maske af samme standard alle offentlige indendørs områder, i offentlig transport, butikker, hospitaler osv. Krav om kirurgisk mundbind på offentlige steder udendørs, hvis man ikke kan holde 1,5 meters afstand.*

*Børn under 3 år og personer med psykiske eller mentale vækkelser er fritaget mundbind. Børn mellem 3-15 år kan bære kirurgisk mundbind i stedet for FFP2-maske. 

 Restriktioner gældende for Norge

Indrejse: Norge har pr. 12. februar ophævet alle indrejserestriktioner, herunder kravet om indrejseregistrering og test før ankomst for ikke vaccinerede. 

 Restriktioner gældende for Sverige

Indrejse: Fra onsdag d.9/2 er der ikke længere krav om et EU-coronapas ved indrejse til Sverige. Det gælder for rejsende fra Danmark, det øvrige Norden og EU.


 Restriktioner gældende for Frankrig

Indrejse: Der gælder forskellige krav ved indrejse afhængig af vaccinationsstatus. For personer der er færdigvaccineret* skal man kunne fremvise dokumentation herpå eks. i form af det danske coronapas med QR-kode. Derudover skal der udfyldes en tro og loverklæring, som skal printes og udfyldes inden indrejse - dette gælder også for børn under 12 år. 

For personer der ikke er færdigvaccineret gælder fremvisning af negativ PCR test eller antigen/kviktest  som højest er 24 timer gammel. Derudover skal der udfyldes en tro og loverklæring, som skal printes og udfyldes inden indrejse - dette gælder også for børn under 12 år. 

For personer der har været smittet skal man fremvise bevis for at det er mindst 11 dage og højest 6 måneder siden smitten. Derudover skal der udfyldes en tro og loverklæring, som skal printes og udfyldes inden indrejse - dette gælder også for børn under 12 år. Et positivt testresultat anerkendes som dokumentation som immunitet, hvis det kan bevises at det ligger indenfor førnævnte tidsramme. 

Tro og loveerklæring: Alle uanset vaccine- og smittestatus samt alder skal udfylde en tro og loveerklæring inden indrejse. Den findes her. 

Mundbind: Mundbind skal bæres i offentlig transport, skilifter og på alle indendørs arealer uanset om det er i butikker, barer og restauranter, eller i fællesområder i indkvarteringen. Overholdes dette ikke risikerer man en bøde. 

Håndsprit: Håndsprit vil være tilgængeligt alle vegne. Udlejningsudstyr vil blive adsplittet grundigt efter hver gæst, og særligt udsatte liftfaciliteter vil blive adsplittet løbende. 

*Alle over 18 år, der er vaccineret før den 17. juni 2021 skal have 3. stik for at være færdigvaccineret. I Frankrig er 2. stik gældende i 7 måneder, hvorefter 3. stik kræves. Børn under 12 år er fritaget.

Overblik over de franske coronaretningslinjer til skisæsonen 2021/22

 Restriktioner gældende for Andorra

Indrejse: Skal man være i Andorra i 3 eller flere nætter er der krav om negativ PCR test der er max 72 timer gammel eller negativ antigen/kviktest der er max 48 timer gammel.*

*Undtaget fra denne regel er dog: Færdigvaccinerede som har fået sidste stik min. to uger før ankomst og tidligere smittede, som kan fremvise dokumentation for smitte som er min. 11 dage og højst 6 måneder gammel. 

Coronapas: Det danske coronapas gælder som bevis for test og vaccination. 

Mundbind: Krav om mundbind i lukkede offentlige områder som barer, restauranter osv. Det gælder for personer over 8 år.


Hør Rasmus fortælle hvordan du trygt kan bestille en skiferieHerunder har vi samlet svarene på en masse af de spørgsmål, som ofte dukker op, når snakken falder på skiferien 2021/22.

 Inden du tager afsted på skiferie

Kan jeg bestille en skiferie med ro i maven?
Ja. Bestiller du en pakkerejse gennem et dansk skirejsebureau, er du sikret via Rejsegarantifonden, hvis nu skiferien mod al forventning skulle blive aflyst. Det taler for, at du særligt i år booker hele rejsen gennem et bureau. Hvis du selv sammensætter en rejse, skal du nemlig selv sørge for at have en forsikring, som dækker rejsen, hvis nu den skulle blive aflyst. Det kan dog også godt lade sig gøre.

Kan jeg være sikker på at få mine penge retur, hvis min rejse bliver aflyst?
Ja. Hvis du har booket gennem et dansk rejsebureau eller sikret dig en forsikring ved at booke selv, så er der to scenarier. Enten kommer du på skiferie, eller også får du pengene retur.

Hvis din destination går i orange eller rød (rejsevejledning ved Udenrigsministeriet) inden din skiferie, får du alle dine penge retur.

Hvem hænger på regningen, hvis jeg ikke kan rejse?
Det afhænger hovedsageligt af om du har booket en pakkerejse hos et rejseselskab, eller om du selv har sammensat en rejse.

1) Hvis du har booket en pakkerejse til et område i rød zone, så er det i udgangspunkt rejsebureauet der ”hænger” på regningen. Du har krav på at få dine penge tilbage, hvis du afbestiller (inden en bestemt dato), eller de annullerer rejsen. Har du booket en pakkerejse kan du dog være så heldig, at de kan ombooke dig til en anden destination efter accept fra dig. Hvis du ikke ønsker en ombooking, har du krav på at få pengene tilbage fra rejsebureauet, jævnfør pakkerejseloven.

2) Hvis du selv har sammensat en rejse, er det som udgangspunkt dig selv, der hænger på regningen, hvis rejsen bliver aflyst. Der er dog en del undtagelser, og du bør dog undersøge, om din rejseforsikring alligevel dækker. Mange rejseforsikringer dækker nemlig, hvis din destination, i døgnene op til at du skal afsted, bliver enten orange eller rød. Du kan hurtigt og nemt kontakte dit forsikringsselskab og få klarhed om de specifikke regler på dette punkt.

Hvad er en pakkerejse?
Det er en pakkerejse, hvis du har købt/bestilt mindst to forskellige produkter sammen gennem et rejseselskab. Det kan eksempelvis være bolig + liftkort, bolig + transport, eller bolig + skileje. Bolig kan være hotel, hytte, lejlighed, etc. og transport kan være fly, bus eller tog. Typeeksemplet på en pakkerejse er en rejse med eksempelvis fly og hotel, eller bus og hotel. Men en pakkerejse kan også være en kør-selv-skiferie med færgebillet, eller en ferie med billeje og feriebolig. Hvis du vil være sikker, er det vigtigste, at du bestiller gennem et rejseselskab.

Tilbyder rejsebureauerne gratis afbestilling?
Ja, mange skirejsebureauer tilbyder gratis afbestilling frem til en vis dato. Se her hvilke rejsebureauer, der har gratis afbestilling.

Mange rejsebureauer tilbyder desuden, at du kan købe en ekstra afbestillingsforsikring, så du helt selv kan vælge at aflyse rejsen op til 31 dage før afrejse. Læs mere om de forskellige tryghedspakker her

Hvordan er du stillet, hvis et skiområde går i orange?
Skifter rejsevejledningen til rød eller orange 14 dage inden din afrejse, eller indenfor 14 dage af at du skal afsted, så vil du kunne få refunderet dine penge, hvis du har købt en pakkerejse. 


Hvordan er jeg stillet, hvis jeg booker en skirejse mens landet er i orange?
Ved de fleste bureauer er du stillet præcis, som hvis du bestilte mens landet var i gul. Du vil derfor få alle dine penge retur, hvis landet er i orange 14 dage før afrejse, eller hvis landet skifter til orange indenfor 14 dage før afrejse, så længe rejsebureauet er aktivt.

Du skal dog være opmærksom på, hvad rejsebureauet selv skriver/garanterer. Eksempelvis er du ved Danski og Nortlander sikret, selvom du booker, mens et land er i orange. Se deres garanti i bunden af artiklen.

Kan ens sygeafbestillingsforsikring og dækning på rejsen ændre sig, hvis man bestiller, mens et land er i orange og/eller rejser til en land der er orange?
Her er det ofte således at Corona-relaterede sitautioner ikke er dækkes af ens normale afbestillings- og rejseforsikring. Tjek derfor med dig eget forsikringsselskab, da visse tilbyder forsikringer der inkluderer Corona-relaterede situationer.

Kan jeg få penge retur, hvis lifterne lukker permanent, selvom det ikke er en rød zone?

Skulle det ske, at et skiområde vælger at indstille driften, selvom skiområdet ikke er i rød zone, kan du som udgangspunkt få refunderet rejsen. Indstilles lifterne, så bortfalder en væsentlig mulighed for dig i den pakkerejse, du har købt, og så har du krav på at få dine penge igen hos rejsebureauet. Hvis du selv har købt liftkort, kan du også få dette refunderet, hvis lifterne lukker ned. Det står de individuelle skiområder for.

Er man dækket, hvis et land man skal rejse til har en karantæne-regel for indrejsende? 
Her menes der: at det kan godt være at Danmark har åbent for et land, men at landet man rejser til forventer, at man går i karantæne.

Hvis et land mod forventning kræver at man går i karantæne i 1-2 uger før skiferien, er det forskelligt fra de forskellige rejsebureauer om beløbet tilbagebetales. Derfor skal du dobbelttjekke med dit rejsebureau, samt egen forsikring. 


Når du er på ski

Hvilke tiltag bruger skiområderne?
Det korte svar er: dem alle. Skiområderne har nu har både to somre og den forgangne skisæson til at perfektionere deres indsats mod smitte. Der kommer afstandskrav i både køer, lifter og restauranter og på hoteller, og mange steder vil der også være krav om brug af mundbind eller halsedisse. Der vil helt sikkert være håndsprit tilgængeligt snart sagt over alt. Desuden gør de individuelle skiområderne brug af særlige tiltag. For eksempel har overvåger den tyrolske delstatsregering spildevandet omkring blandt andet Ischgl, så de hurtigt kan se, hvis der er Covid-19-smitte i området.

Vær opmærksom på at flere lande stiller krav til vaccination og negativ PCR ved ankomst - se de forskellige landes krav øverst i artiklen.

Skal man bruge ansigtsmaske i skilifter?
Ja. Det vil i de fleste skiområder være obligatorisk at bære mundbind/ansigtsmaske i alle køer og i lukkede lifte som eksempelvis gondoler. Her skal det dog understreges, at selvom et tre-lags mundbind er anbefalet, så godtages en halsedisse, der dækker både mund og næse, de nogle steder, mens andre steder kræver ekstra filtrerende masker. Orienter dig på det specifikke land og skiområdes krav inden skiferien. 

Kommer der afstandskrav i liftkøer?
Det gør der de fleste steder. Skiområderne vil mange steder give tydelige instruktioner gennem skilte, videoer, afmærkninger og mere hensigtsmæssige køstrukturer. Men hey! På den positive side slipper man for mas og trængsel, og at personen bag én kører sine ski helt op over bagenden på dine ski.

Bliver ventetid ved lifter så ikke vildt lang?
Ikke nødvendigvis. Skiområderne er forberedte, og det er er kun i enkelte større kabinelifter, at kapaciteten vil blive mærkbart nedsat. Til gengæld forvente mange skiområder lidt færre gæster i år, hvilket kan være med til at opveje for et øget afstandskrav – det giver også mere plads på pisterne.

Bliver lifte og gondoler rengjort?

Ja. Lifte og gondoler vil blive rengjort og desinficeret dagligt. Flere steder vil man flere gange dagligt bruge sprit som eliminerer 99,99 % af alle virusser og bakterier. 

Bliver skibusser, skiudlejning, toiletter og andre faciliteter rengjort ekstra godt?
Præcis som med lifterne, så vil man desinficere alt, så 99,99 % af virus og bakterier fjernes.

Vil der blive mere plads i lifterne?
Ja, i de fleste situationer vil mange områder pt. forsøge at halvere mængden af passager. Således at man i en 4 pers. stolelift vil skulle sidde 2 og i en 8 pers. stolelift vil man skulle sidde 4. 

Tæller en halsedisse som mundbind?
Det er ikke sikkert - nogle områder vil acceptere det, mens andre kræver certificerede masker. En form for mundbind må forventes at blive obligatorisk i liftkøer, i nogle lifte, på restauranter og andre steder, hvor det ikke altid kan lade sig gøre at holde god afstand. Tjek dog med det specifikke skiområde, hvilke krav de stiller til halsedisser som mundbind. I Østrig kræver de eksempelvis FFP2-masker.
- Køb halsedisse til skiferien her, som dækker både næse og mund

Kan man få taget en frivillig Covid-19-test på skisportsområdet?
Det vil variere fra skiområde til skiområde. Men der vil i højere grad blive stillet krav til at være vaccineret og have mulighed for at vise gyldigt coronapas og negativ test hjemmefra. 

Kan man komme på afterski i 2021/2022?
Ja – men! Afterski i den kommende sæson kommer langt de fleste steder til at foregå på en anden måde, end det plejer. Skiområderne ved nemlig godt, at mange (berusede) mennesker samlet på lidt plads ikke er særligt hensigtsfuldt. Derfor bliver afterski den kommende sæson måske mere præget af, at man sidder ved borde i stedet for at danse på dem. Men naturligvis kan man stadig nyde en kold øl, en aperol eller en jägerbomb efter en god skidag. Samtidigt vil der blive lavet flere udendørs barer.


Tiltag på restauranter og hoteller i skiområderne

Hvilke tiltag bruger restauranter?
De fleste steder er restauranterne indrettet med mere afstand mellem gæsterne end normalt, ligesom der vil være påbud om at bære mundbind. Desuden vil restauranter have begrænsninger for, hvor mange gæster de må have ad gangen, ligesom det mange steder er et krav, at alle skal sidde ned. De regler gælder både for restauranter i byerne og på bjergene.

Skal jeg bære mundbind på restauranter?
Generelt skal alle gæster bærer mundbind på restauranter, og det vil være gældende uanset, hvilket land man tager på skiferie til. Når man har sat sig til bords, kan man dog tage masken af. Meget som vi har oplevet herhjemme. 

Skal ansatte i skiområder vise en negativ Covid-19-test?
Sidste vinter gjalt det, at I mange skiområder skulle ansatte både ved lifter, på hoteller og på restauranter fremvise en negativ Covid-19-test, før de kunne starte arbejdet. Desuden blev ansatte, der arbejder med kundekontakt, løbende testet for Covid-19, ligesom deres temperatur på daglig basis blev målt, når de mødte på arbejde. Det vil formodenligt gentage sig i år, samtidig med at der vil blive stillet krav om coronapas og vaccine langt de fleste steder. Du kan se de specifikke regler for ansatte på de forskellige skiområders hjemmesider.

Gør skiområderne noget for tidligt at opdage smitte?
Det gør flere af de store skiområder, men de specifikke tiltag varierer fra område til område. Mange steder vil det være muligt at blive testet på stedet. Som et mere avanceret eksempel kan nævnes Ischgl, hvor Tyrols delstatsregering overvåger spildevandet for at holde øje med, om der er smitte i byen. Flere steder findes der også apps, som fungerer ligesom Smittestop-appen vi kender herhjemmefra.

Hvilke tiltag bruger skihotellerne?
Mere eller mindre alle tænkelige tiltag, der kan give dig et sikkert og behageligt ophold. Mange steder skal ansatte kunne fremvise en negativ Covid-19-test, før de må begynde at arbejde, og du kan være stensikker på, at restauranter og andre fællesarealer bliver særdeles grundigt rengjort og afsprittet. Mange steder skal du i udgangspunktet bære mundbind overalt indendørs, når du ikke sidder ned.

Er der buffet på hotellerne?
Ja. Nogle hoteller har stadig buffet, mens andre tilbyder portionsanretninger. Du skal dog bære mundbind i buffeten, og du skal mange steder også benytte engangshandsker eller spritte af, inden du henter din mad. 

Kan man benytte swimmingpools og wellnessafdelinger?
Ja. Dog vil man begrænse antallet af besøgende, så der ikke er for mange på samme tid, samtidigt med at der skal holdes en meters afstand til andre gæster. 

Har hotellerne styr på hygiejne, myndighedskrav og potentiel smittefare?
Ja, for at et hotel skal kunne holde åbent, skal de overholde myndighedernes anvisninger (Østrig og Italien). Der vil være håndsprit ved fællesområder, samt ved indgangen til restauranten, ligesom hotellerne sørger for rengøring og afspritning af fællesarealer. Visse hoteller giver mulighed for, at man kan spise morgenmad og aftensmad på værelset.

Transport til og fra skiferie

Kan man køre i bus på skiferie?
Det kan man sagtens. Dog skal der mindst være én meter mellem folk, der sidder overfor hinanden ved borde. Alle skal bære mundbind under hele turen, og der vil være ekstra fokus på god ventilation, og at alle har nem adgang til håndsprit.

Kan man flyve på skiferie?
Ja. Alle skal bære mundbind i flyver og lufthavn. 


 OBS: Restriktioner ændrer sig løbende

Husk at corona restriktioner løbende ændrer sig, og at de desuden varierer landene imellem. Hvis du er i tvivl, skal du derfor undersøge med dit rejsebureau eller Udenrigsministeriet, hvordan det ser ud på lige præcis på din destination eller dit land.


Nyttige Coronavirus-links:

Udenrigsministeriets side om Coronavirus - Læs mere her
Sundhedsstyrelsens side om Coronavirus - Læs mere her 


Udenrigsministeriets rejsevejledninger til:

> Italien

> Østrig

> Sverige

> Norge 

> Frankrig

 Rød zone: Disse steder skal du ikke rejse til på skiferie

- Denne liste opdateres til vinter.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger opdateres løbende, så hold dig orienteret i rejsevejledningerne, og tilmeld dig evt. deres e-mail-service hvis du har bestilt en rejse. Du kan som udgangspunkt ikke bruge hoteller og destinationers hjemmesider til ret meget viser vores research.

Se her hvor der frarådes rejser til fra Udenrigsministeriet

 Orange zone er pt. gråzone

Du kan ikke umiddelbart annullere din rejse ved rejsebureauet hvis du er nervøs for at rejse, men rådfør dig evt. med dit rejsebureau, det kan være de trods alt tilbyder det eller udsættelse. Kontakt også dit rejseforsikringsselskab hvis du har tegnet forsikring, som eksemplet ovenfor viser, dækker nogle men ikke nødvendigvis alle.


Kilder:
Lars Arent, leder af Forbruger Europa.

https://www.tirol.at/informationen-coronavirus

https://www.tirol.gv.at/

https://www.ischgl.com/en/Active/Active-Winter/Start-our-winter

https://blog.slopetrotter.dk/saadan-bliver-din-skiferie-maaske-anderledes-i-aar


Garanti fra Danski, Nortlander og Slopetrotter

Danski


Nortlander 


Slopetrotter

Udgivet af: Sofie Ærthøj

Find tilbud på skirejser

Gå til toppen