Toldregler i Norge

Toldregler i Norge

Hvis du skal over grænsen mellem Danmark og Norge, er du nødt til at kende toldreglerne, så du ikke risikerer at indføre ulovlige mængder af madvarer, alkohol og tobak.

Selvom Danmark og Norge er nabolande og har et godt forhold til hinanden, findes der nogle toldregler i Norge, der skal overholdes. Norge er ikke med i EU-samarbejdet, hvilket gør, at Norge har sine egne toldregler for indførsel af blandt andet spiritus, tobak og madvarer. Hvis du skal på kør-selv skiferie, er dette vigtigt at vide.

På denne side finder du detaljeret information om de nuværende toldbestemmelser og toldregler til Norge. Her har vi lavet en guide, hvor du kan se præcis, hvilke ting du må indføre i Norge samt i hvor store mængder, de må indføres. Vores guide er blot vejledende, så vi anbefaler alle, at læse de konkrete regler grundigt igennem på officielle hjemmesider inden rejsen mellem Danmark og Norge. 

Som hovedregel må man ikke medtage varer ind i Norge til en værdi af mere end 6.000 norske kroner. Hvis du vil nærlæse den præcise lovgivning, kan du læse mere om toldreglerne på skat.dk og toll.no.

Hop til det afsnit om toldregler som du ønsker at læse mere om:
Alkohol | Tobak | Madvarer | Flyttegods | Valuta | Lægemidler


 Toldregler for indførsel af alkohol til Norge

Danske borgere har lov til at importere en begrænset mængde øl, vin og spiritus toldfrit til privatforbrug. For at indføre alkoholiske drikkevarer gælder dog nogle aldersgrænser:

Aldersgrænse for import af alkohol:
- Du skal være mindst 18 år for at indføre alkohol til Norge
- Du skal være mindst 20 år for at indføre alkohol med mere end 22 % til Norge

Du må heller ikke importere alkohol med en alkoholprocent på mere end 60 % uanset din alder.  

Herunder kan du se alkoholkvoten for, hvor meget spiritus du må indføre til Norge toldfrit:

Type af alkoholTilladt mængde
Spiritus og likør mellem 22 % og 60 %1 liter
Vin og lignende mellem 2,5 % og 22 %1,5 liter
Øl og alcopops mellem 2,5 % 4,7 %2 liter


Alkoholafgifter ved indførsel af for meget alkohol

Hvis din indførsel af alkohol overstiger kvoten, som er nævnt herover, skal du betale alkoholafgift for din alkoholimport til Norge.

Herunder kan du se de fem toldsatser for alkohol:

Type af alkoholProcent af alkoholNorske kroner
Spiritusbaserede drikkevarerOver 0,7 %7,58 kr per volumenprocent og liter
Alkoholiske drikke (Letøl og andet)Mellem 0,7 % og 2,7 %3,39 kr per liter
Alkoholiske drikke (Letøl og andet)Mellem 2,7 % og 3,7 %12,74 kr per liter
Alkoholiske drikke (Øl og andet)Mellem 3,7 % og 4,7 %22,07 kr per liter
Alkoholiske drikke (Vin og stærkøl)Mellem 4,7 % og 22 %4,94 kr per volumenprocent og liter


Hvis du ønsker at importere mere alkohol end det, som kvoten tillader, skal du selv indfortolde den mængde, der overstiger alkoholkvoten. Læs mere om dette på toll.no. 


 Toldregler for indførsel af tobak til Norge

Der gælder også regler for, hvor meget tobak og snus danske skatteborgere må indføre til Norge. Her gælder samme regler for aldersgrænser som ved import/indførsel af spiritus, øl og vin. 

Herunder kan du se, hvor meget tobak du toldfrit må indføre til Norge:

Type af tobakTilladt mængde
Cigaretter og anden tobak (eksempelvis snus)200 stk. cigaretter eller 250 gram anden tobak
Cigaretpapir og hylster200 stk.


Du kan ikke bytte spirituskvoten til tobak eller omvendt, så de angivne mængder i tabellen herover er maksimum, der kan opnås toldfrit.

Indførsel af for meget tobak

Der er strenge regler for import og indførsel af tobaksvarer, og i praksis er det nærmest umuligt for privatpersoner at få lov til at importere mere end den tilladte mængde. Dette skyldes, at der er stramme krav til mærkning af cigaretpakker, der blandt andet skal angives på norsk. Læs mere om dette på toll.no.


 Toldregler for indførsel af fødevarer

Det er de færreste, der tænker over, at man ikke bare må medbringe en masse madvarer til Norge, når man skal på skiferie. Der skal betales told, hvis man overskrider den toldfrie grænse. Danmark er EØS-land, og det betyder heldigvis, at der er gode betingelser for indførsel af fødevarer, hvorimod det er nærmest umuligt, hvis man kommer uden for et EØS-land.

Reglerne her er ganske simple. Du må i alt have 10 kilo animalske fødevare med over grænsen til Norge, og dette gælder blandt andet kød, mælk, ost og andre madvarer, der kommer fra dyr. Derudover er der en værdigrænse på 6.000 norske kroner. Denne grænse er den totale sum for værdien af fødevarerne, som du kan medbringe til Norge.

Aldersgrænsen for at indføre fødevarer er 12 år. Børn under 12 år må dog gerne medbringe mineralvand, chokolade og sukkerprodukter. Læs mere om dette på toll.no.


 Toldregler for indførsel af flyttegods til Norge

Hvis du skal på ferie i Norge, er dette afsnit ikke relevant for dig, så dette kan du springe over. Hvis du derimod skal flytte til Norge, gælder der nogle særlige regler for indførsel af flyttegods, som du skal være opmærksom på.

Du kan indføre det meste af dine møbler fra udlandet til Norge toldfrit, hvis du overføre følgende tre punkter:
- du har opholdt dig i udlandet i en sammenhængende periode på minimum et år
- du har ejet og anvendt genstandene under dit ophold i udlandet og vil fortsat gøre det i Norge
- du indfører tingene i forbindelse med flytning til Norge

Nogle genstande er dog ikke afgiftsfrie ved flytning - dette gælder eksempelvis bil, erhvervsudstyr, madvarer, alkohol, tobak og nyerhvervede genstande. Der er desuden også restriktioner på indførelsen af planter.

Du kan finde flyttegodserklæringer hos Toll.no


 Toldregler for indførsel af valuta til Norge

Når du rejser til Norge, skal du være opmærksom på, at der er en grænse for, hvor meget valuta du må medbringe i kontanter. Du må maksimalt medbringe norsk og udenlandsk valuta, der svarer til i alt 25.000 norske kroner. Hvis du har et beløb over denne grænse, skal du meddele det til det norske toldvæsen, hvorefter du vil få udleveret et skema.

Hvis du medbringer valuta til en værdi på mere end 25.000 norske kroner uden at melde det til det norske toldvæsen, risikerer du, at du skal betale 20 % af hele beløbet som strafgebyr eller få en politianmeldelse. 

Kreditkort, rejsechecks og udenlandske bankoverførsler tæller ikke med i dette.

Læs også: Køb af skihytte eller lejlighed i Norge.

 Toldregler for indførsel af lægemidler til Norge

Når du skal på ferie i Norge, er det tilladt at tage medicinske lægemidler med til eget forbrug. Du må i alt tage med til et års forbrug, men hvis du blot er i Norge for at holde ferie, er dette mere end rigeligt. Læs nærmere detaljer her. 

Det er vigtigt at have recept og/eller lægeerklæring med, så du kan dokumentere over for tolderne i Norge, at dine medbragte lægemidler er til eget brug. Du bør også kunne dokumentere originalemballage og medicinliste, så tolderne kan se, hvad dine lægemidler indeholder.

Du må aldrig medbringe medicin ind i Norge for andre end dig selv!Norske toldregler - spørgsmål og svar

Vi får ofte spørgsmål om import og toldregler fra vores brugere, der skal på en kør-selv skiferie i Norge. Herunder har vi skrevet nogle af de spørgsmål ned, som vi får flest henvendelser på, og her forsøger vi at give et fyldestgørende svar:


Hvor meget alkohol må man tage med til Norge?

Svar: Du må medbringe 1 liter spiritus, 1,5 liter vin og 2 liter øl ind i Norge toldfrit. 


Hvad er aldersgrænsen for import af alkohol og tobak til Norge?

Svar: Der findes en aldersgrænse for, hvor gammel du skal være for at må indføre alkohol og tobak til Norge.

Hvis du skal indføre øl, vin og tobak, skal du som minimum være 18 år gammel, og hvis du skal indføre stærkere alkohol over 22 %, kræves det, at du som minimum er 20 år gammel. 


Hvilke genstande er forbudt at indføre til Norge?

Svar: Der findes en liste over genstande og produkter, som man ikke må indføre i Norge medmindre, at man har fået en special godkendelse. Du kan se listen her:

- Narkotika, medicin og gift (godkendte lægemidler til personligt brug undtaget)
- Alkohol med mere end 60 %
- Våben, ammunition og fyrværkeri
- Pattedyr, fugle og eksotiske dyr
- Kartofler
- Planter til dyrkning


Er der en værdigrænse for told i Norge?

Svar: Der er en overordnet regel, der siger, at man ikke må medbringe varer ind i Norge, der har en værdi på mere end 6.000 norske kroner. Dette er værdigrænsen for de varer, der må indføres, og hvis du overstiger denne, er du pålagt at betale told af merværdien.

Bemærk at dette ikke fritager dig fra de andre toldregler, som er nævnt her på siden. Disse toldregler er stadig gældende, og værdigrænsen kommer oveni som et supplement til lovgivningen.


Hvad sker der, hvis jeg indfører for meget over grænsen?

Svar: Dette afhænger af situationen, og vi anbefaler ikke nogen at medbringe genstande og varer, der overstiger kvoterne og værdigrænsen, da dette er ulovligt. 

Hvis der er tale om bagatelsager, plejer de norske toldmyndigheder at se igennem fingre med overtrædelsen. Det kan for eksempel være, hvis de ser en dansk familie, der skal på skiferie i Norge og har medbragt lidt for mange madvarer eller alkohol. De er ikke interesseret i at skabe problemer for familier, der blot skal på en hyggelig ferie i deres smukke land.

Hvis der derimod er tale om en grov overtrædelse af toldreglerne, kan der komme hårde og alvorlige straffe. Her kan der være tale om alt imellem bøder til fængselsstraffe. 


Vær opmærksom på at denne guide blot er vejledende. Skisport kan ikke garantere, at informationerne er 100 % korrekte, da lovgivningen kan være ændret siden, at denne guide blev skrevet. Vi anbefaler derfor, at man nærlæser den officielle lovgivning, hvis man skal af sted til Norge. Læs mere om skiferie i Norge her.

Find rejser til Norge

Udgivet af: Mikkel Raunsgaard

Find tilbud på skirejser

Gå til toppen